BRANŻE

Podstawową specjalizacją firmy jest projektowanie nowych i modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych oraz zakładowej infrastruktury technicznej głównie dla potrzeb następujących branż:

  • chemii gospodarczej,
  • chemii nieorganicznej,
  • chemii organicznej,
  • przemysłu rafineryjnego i pochodnych.
  • przemysłu spożywczego

Przedsiębiorstwo nasze prowadzi działalność w zakresie kompleksowej obsługi przedsięwzięcia inwestycyjnego od doradztwa, projektu do realizacji i uruchomienia instalacji technologicznych obiektów kubaturowych i instalacji elektroenergetycznych.

 

 

 

 

 

 

Copyright KLEMNET 2011