Usługi

 • Ekspertyzy budowlane i opinie techniczne
 • Zabezpieczenia obiektów na wpływy eksploatacji górniczej
 • Nadzory inwestycyjne
 • Opracowania kosztorysowe
 • Wyceny nieruchomości
 • Projektowanie jednostkowych aparatów podlegających ciśnieniu, próżn, ogrzewanych, chłodzonych.
 • Wykonujemy dokumentację urządzeń nietypowych
 • Projektowanie instalacji i urządzeń technologicznych dla przemysłu spożywczego
 • Projektowanie instalacji i urządzeń z tworzyw sztucznych
 • Częściowe oraz całościowe opracowanie modernizacji linii technologicznych
 • Projekty budowlane i wykonawcze obiektów kubaturowych budownictwa przemysłowego
 • Instalacje dla przemysłu chemicznego wg własnej lub powierzonej technologii
 • Instalacje z zakresu chemii gospodarczej dla produkcji proszków do prania , mydeł , środków czystości i kosmetyków
 • Laboratoria chemiczne
 • Laboratoria mikrobiologiczne dla przemysłu kosmetycznego
 • Wykonujemy projekty modernizacji istniejących zakładów do wymogów GMP w produkcji kosmetyków
 • Systemy filtracji dla pyłów stwarzających zagrożenie wybuchem
 • Systemy rozładunku, transportu i składowania cieczy łatwopalnych
 • Transport nadciśnieniowy i podciśnieniowy materiałów sypkich
 • Systemy adsorpcji i absorpcji dla oparów substancji chemicznych
 • Instalacje dla sporządzania systemów poliuretanowych
 • Instalacje przerobu parafiny na wyroby rynkowe
 • Instalacje bielenia tłuszczy zwierzęcych dla potrzeb przemysłowych
 • Instalacje sporządzania wyrobów spirytusowych
 • Instalacje obiegów chłodzących dla potrzeb linii technologicznych
 • Wykonujemy analizy ryzyka dla opracowywanych procesów technologicznych

Projekty technologiczne wykonujemy kompleksowo wraz z projektami branżowymi ( architektura , konstrukcja, instalacje ).

 

Copyright KLEMNET 2011